Regulamin bezpłatnych rejsów w ramach akcji Żegluga Dzielnicy Wisła.

§1. Organizator Cyklu Bezpłatnych Rejsów

1. Organizatorem cyklu bezpłatnych rejsów Żegluga Dzielnicy Wisła jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
2. Projekt finansowany jest z budżetu Miasta St. Warszawy.

§2. Rejs

1. Za rejs rozumiana jest 1 godzinna wycieczka po Wiśle różnymi jednostkami przystosowanymi do żeglugi pasażerskiej po Wiśle.
2. Rejs rozpoczyna się w lokalizacjach: Dworzec Wodny Warszawa, Port Czerniakowski, Młociny oraz stołeczne plaże.
3. Większość rejsów odbywa się z Dworca Wodnego Warszawa.
4. Harmonogram godzinowy i lokalizacje miejsc rozpoczęcia rejsów znajduje się na stronie rejsywislane.pl/zeglugadzielnicywisla
5. Rejsy odbywają się od 23 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2023.

§3. Rezerwacje

1. Rezerwacje odbywają się na stronie rejsywislane.pl/zeglugadzielnicywisla lub telefonicznie pod numerem +48 512 22 33 00 (w godzinach 10:00-15:00)
2. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia dla maksymalnie 4 osób na jeden rejs. Za każdą rezerwację pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 zł.
3. Dzieci mogą brać udział w rejsach wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów
4. Rejsy publikowane są z tygodniowym wyprzedzeniem, z czego cykl rejsów na kolejny tydzień publikowany jest co tydzień w niedziele w godzinach wieczornych.

§4. Odwołanie, zmiany rezerwacji

1. Odwołanie oraz zmiana rezerwacji odbywa się poprzez maila: lato@rejsywislane.pl lub telefonicznie pod numerem +48 512 22 33 00
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania rejsu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub hydrologicznych
3. W przypadku odwołania rejsu ustalany jest z uczestnikami nowy termin rezerwacji, bądź zwracana kaucja.

§5. Kaucja

1. Przy dokonywaniu rezerwacji pobierana zostaje kaucja zwrotna w wysokości 20 zł / os. Kaucję należy wpłacić przelewem na konto 14 1090 1014 0000 0001 5827 5648
2. Zwrot kaucji następuje automatycznie poprzez przelew po rejsie. Transfer środków w zależności od banku może potrwać do 3 dni roboczych.
3. Kaucja nie jest zwracana, jeśli uczestnik nie pojawił się na rejsie, bądź odwołał swoją rezerwację na mniej niż 24h przed planowaną rezerwacją.

§6. Pytania, uwagi

1. Wszystkie pytania, uwagi prosimy kierować na adres mailowy: lato@rejsywislane.pl